Tin tức & sự kiện

Ngày 20 Tháng 08 Năm 2020
Đăng bởi : admin

Tìm hiểu văn hóa chăm chỉ của bầy ong tại gia đình 3R

Nhân viên là đối tác của công ty, đồng nghiệp xem nhau như anh em trong gia đình: Chân thành trong quan hệ với đồng nghiệp, khách hàng, thực tâm mang đến điều tốt nhất dành cho khách hàng và đồng nghiệp. Được chia sẻ thành quả theo đúng đóng góp.

Ngày 20 Tháng 08 Năm 2020
Đăng bởi : admin

Lịch sử hình thành Công ty TNHH đầu tư 3R (3R Investment Company Limited)

Công ty TNHH đầu tư 3R (3R Investment Company Limited) với giá trị cốt lõi 3R, được xác định cụ thể như sau: Right People, Right Action, Right Reward.