Tìm hiểu văn hóa chăm chỉ của bầy ong tại gia đình 3R

Ngày 20/08/2020 Đăng bởi : admin

Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về văn hoá, có ý kiến cho rằng: “Cái gì còn lại khi tất cả những cái khác bị quên đi – cái đó là văn hoá”. Có ý kiến lại hiểu theo cách khác: “Văn hoá phản ánh và thể hiện một cách tổng quát, sống động mọi mặt của cuộc sống đã diễn ra trong quá khứ, cũng như đang diễn ra trong hiện tại, qua hàng bao nhiêu thế kỷ nó đã cấu thành một hệ thống các giá trị, truyền thống, thẩm mỹ và lối sống và dựa trên đó từng dân tộc khẳng định bản sắc riêng của mình” v.v.

Tìm hiểu văn hóa tại Công ty chúng tôi?

Tại gia đình 3R, văn hóa là toàn bộ các giá trị tinh thần được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của công ty, trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của 3R và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên trong công ty để theo đuổi và thực hiện các mục đích của chung của đại gia đình 3R.

Nhân viên là đối tác của công ty, đồng nghiệp xem nhau như anh em trong gia đình: Chân thành trong quan hệ với đồng nghiệp, khách hàng, thực tâm mang đến điều tốt nhất dành cho khách hàng và đồng nghiệp. Được chia sẻ thành quả theo đúng đóng góp.

Cởi mở, hòa đồng:
Vui với thành công của người khác

Trách nhiệm
Nỗ lực hết mình hoàn thành vai trò và trách nhiệm được giao. Sáng tạo, đổi mới và không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ, phát huy vai trò và tiềm năng.

Tinh thần chủ sở hữu
Coi tài sản, nguồn lực của công ty như của chính mình. Thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực vật chất và phi vật chất của công ty một cách cao nhất.

Tinh thần lãnh đạo
Không ngừng hướng tới những mục tiêu cao hơn, nâng tầm bản thân và thúc đẩy bộ phận và công ty trở thành tổ chức hàng đầu, giành lợi thế trong cạnh tranh và mang lại nhiều giá trị nhất cho khách hàng.

Thẳng thắn, chân thật
Thực tâm chia sẻ, góp ý giúp đỡ để đồng nghiệp cùng tiến bộ.